Putoamissuojaimet

Putoamissuojainjärjestelmät

Turvavaijerit

Latchways -turvavaijeri

 Latchways -turvavaijerijärjestelmä tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa turvallinen ja määräysten mukainen työskentely kaikenlaisissa kohteissa käyttömukavuudesta tinkimättä.

 Toiminta ja materiaali

Keskeinen piirre Latchways -järjestelmässä on vaijeria pitkin kulkeva turvakehrä ( vaakajärjestelmä ) ja turvatarrain ( pystyjärjestelmä ), mikä ohittaa välikannakkeet vaivattomasti.

 Latchways -järjestelmää käytetään laajasti ympäri maailmaa ja se täyttää vaativimmat standardit ja on CE -merkitty. Materiaali on haponkestävää terästä ( AISI 316S ), mikä kestää vaikeissakin olosuhteissa.

 Vaakajärjestelmät mitoitetaan lujuuslaskentaohjelmalla turvallisuuden varmistamiseksi. Palveluumme kuuluu tarvekartoitus, suunnittelu, asennus ja tarkastustoiminta.

 Käyttökohteet

Katot, tikkaat, mastot, piiput, nosturit, siilot, laivat, lentokonehallit, säiliöt, kirkot, rakennustyömaat, sillat, terminaalit, paperikoneet, automaattivarastot, sähkösuotimet, sahojen lajittelijat, lastaus- ja purkupaikat yms.


Latchways -esite

Latchways -turvavaijeri vaakasuoriin kohteisiin

ManSafe on vaijerirataan perustuva putoamissuojainjärjestelmä vaakasuoriin, kalteviin ja mutkallisiin kohteisiin.

Laajan komponenttivalikoiman ansiosta löytyy hyvä ratkaisu lukemattomiin erilaisiin tarpeisiin ja käyttömukavuus on huippuluokkaa.

Järjestelmä voidaan asentaa seinään, kulkupinnalle tai käyttäjän yläpuolelle.

Tyypillinen käyttökohde on siltanosturin huollon kulkutie.

Single Span System ( SSS -järjestelmä ) mahdollistaa erittäin pitkän vaakasuoran järjestelmän rakentamisen ilman välikannakkeita.

SSS-järjestelmän avulla putoamissuojaus voidaan toteuttaa monissa sellaisissa kohteissa, joihin aikaisemmin ollut ratkaisua. Tällaisia kohteita on mm.  junanvaunujen ja säiliöautojen lastaus.

Suunnittelemme ja asennamme järjestelmän kohteessa oleviin rakenteisiin. Mikäli kohteessa ei ole sopivia kiinnityspisteitä, voimme toimittaa myös järjestelmään liittyvät teräsrakenteet.

Latchways -turvavaijeri pystysuoriin kohteisiin

LadderLatch on helppokäyttöinen putoamissuojainjärjestelmä pystynousuihin. Järjestelmä asennetaan tikkaan keskelle puoliin tai tikkaan paarteeseen.

Sähköpostilla
Tekstiviestillä

Yhteydenoton täyttäneiden nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille tai muutenkaan käytetä henkilötietolain vastaisesti.